Category Archives: groep

w-end ensemble à clerheid

Ce premier w-e de septembre, nous nous sommes retrouvés tous ensemble dans le très beau cadre de Clerheid pour partager du temps ensemble, autre que des réunions. Nous y avons fait des promenades contées/champignons, regardé des films sur des démarches inspirantes, cuisiné, passé des soirées autour du feu, réfléchi à l’aménagement de notre futur jardin commun…

w-e à clerheid (1) w-e à clerheid (2) w-e à clerheid (3) w-e à clerheid (4) w-e à clerheid (5) w-e à clerheid (6) w-e à clerheid (7) w-e à clerheid (8) w-e à clerheid (9) w-e à clerheid (10) w-e à clerheid (11) w-e à clerheid (12) w-e à clerheid (13) w-e à clerheid (14) w-e à clerheid (15) w-e à clerheid (16) w-e à clerheid (17) w-e à clerheid (18) w-e à clerheid (19) w-e à clerheid (20)

 

atelier pain avec nos futurs voisins

Ce 20 juillet nous avons animé un atelier pain au nouveau parc à Tour & Taxis avec des habitants du quartier.
Cela s’est fait dans le cadre des activités de Parkfarm. Un four à pain a été construit au printemps, et il est alimenté tous les w-ends de l’été par Ali, un voisin. Chacun peut y venir avec son pain, ses böreks ou ses pizzas à cuire…

Quelques images…

atelier pain 1 la pesée atelier pain 2 le pétrissage atelier pain 3 le façonnage atelier pain 4 atelier pain 5 la levée atelier pain 6 enfournement atelier pain 7 ali maître du feu atelier pain 8 les frères-voisins atelier pain 9 les beaux pains atelier pain 10 les beaux pains

Stedenfonds

We stuurden een dossier in bij het Stedenfonds, met de vraag om steun te krijgen voor onze werking in de wijk. Het antwoord is negatief: we krijgen geen subsidies maar de motivatie van de jury is wel een opsteker. Dat juryrapport bevat zeer mooie woorden:

“Het is zeer vernieuwend om vanuit het idee van collectief wonen de link te leggen met de buurt waar het project van collectief wonen zich bevindt. Naar analogie met het concept van Brede School kan dit project gezien worden als een “Breed Co-housing” project. Het project is zeer waardevol voor de directe wijk, het legt linken met de buurt en steunt volledig op vrijwillegerswerk, wat volgens de jury absoluut een hart onder de riem verdient van de initatiefnemers.

Het dossier is ook goed uitgewerkt, het project heeft duidelijk geformuleerde en realistishce doelstellingen. De organisatie is een nieuwe actor in de wijk, de bewoners zijn nog niet in het bouwproject ingetrokken. Toch engageert de organisatie zich reeds op voorhand om de gemeenschappelijke ruimte die in het project aanwezig is open te stellen voor de buurt voor sociaal-culturele en andere buurtgerichte activiteiten. Dit is op zich maatschappelijk zeer waardevol en vernieuwend. De inzet komt vanuit de organiasatie zelf: het gaat om engagement van een groep bewoners die op lange termijn iets met de buurt wil doen en de mensen en verenigingen uit de buurt wil betrekken. Het lijkt vanzelfsprekend, maar volgend de jury is dat zeker niet het geval. De organisatie betrekt lokale partners bij de realisatie van het project, de vooropgestelde samenwerkingsverbanden zijn relevant.

Het bouwproject is nog niet afgerond en de bewoners zullen pas in de loop van 2015 verhuizen. Pas dan kan de organisatie de contacten met de wijk concreet uitbouwen en de linken met de buurt leggen.”

Fête deze zaterdag 3 mai ! ParkDesign 2014 @T&T

Nous y sommes tous conviés ! Rendez-vous avenue Dubrucq, en face de l’entrée du Parc L28 et du Parc Tour&Taxis.

15h, arrivée de la Ministre.
Descente en Fanfare dans le parc jusqu’à la FarmHouse.
Arrivée à la FarmHouse.
Discours inaugural de la Ministre.Prise de parole des habitants impliqués dans le projet (3 courtes prise de parole).
Présentations des équipes.
Présentation rapide des projets.Médiatrice: Pétra.

15h45, inauguration de chaque installation en fanfare: FarmHouse, Table Paysage, Farmfair et Farmtruck (sous le pont du Jubilé), Jardin des recettes, KOTKOT, L’Usine du TrésOr Noir, CUBIOUS et Bee Car.
A chaque installation la Fanfare s’arrête et les équipes dévoilent la plaque signalétique de l’installation. Ensuite, au cours de l’après-midi, certaines installations seront présentées de façon plus exhaustive par les constructeurs. Notamment, l’Usine du TrésOr Noir car c’est une installation qui soulève beaucoup de questions. Mais aussi KOTKOT puisque ce projet implique très fortement les riverains, puis CUBIOUS et enfin Bee Car. Ces différentes présentations seront annoncées au mégaphone. Les gens seront invités à venir écouter les histoires et les explications de chaque projet. Maîtresse de cérémonie: Juliette Pendant ce temps, un autre concert aura lieu dans la FarmHouse, tous les stands seront ouverts et les différentes activités seront en fonctionnement.
Parckdesign2014 – Curation / Commissariat : Taktyk + Alive Architecture  in association with Hidde van Schie (artist), Jacques Abelman (groundcondition) & Eric Dil (cultural project manager). Assistance technique : Taktyk + Alive Architecture.
Contact : GSM / 0487 39 95 91

Opkuisdag 24 augustus 2013

Op 24 augustus 2013 huurde L’Echappée een gemengde afvalcontainer van 20 m³ voor haar finale opkuisdag. Via vooraf huis-aan-huis verdeelde flyers brachten we buurtbewoners op de hoogte dat er een gemengde afvalcontainer ter beschikking zou staan op de terreinen in de Drootbeekstraat. In de dichtbevolkte en dichtbebouwde Maria-Christinawijk in de 19de eeuwse gordel leverde dit vlug een 25-tal bestelwagens van al dan niet toevallige passanten op. Tijdens deze finale opkuisdag werden de bestaande terreinen en gebouwen in de Drootbeekstraat opgeruimd en op enkele waardevolle recycleerbare zaken na, leeg gemaakt.

Opendeurdag Samenhuizen

Op zaterdag 18 mei 2013 vond de derde editie plaats van de open dag van Samenhuizen vzw. Op deze dag openden tientallen bestaande woongemeenschappen hun deuren voor het grote publiek. Bij L’Echappée heette een toekomstige bewoner de groep welkom op de terreinen in de Drootbeekstraat en vertelde hij over de aanloopfase.

Muziekeninstrumentenbouw (in samenwerking met TIDS) 15 en 22 mei 2013

Op 2 opeenvolgende woensdagnamiddagen 15 en 22 mei 2013 vonden twee creatieve knutselateliers plaats met de kinderen van de klassen waarin we de inleidende klasanimaties hadden gehouden. Onder begeleiding van een kunstenaar-jeugdwerker van het stadslabo JES zochten de kinderen geschikt recuperatiemateriaal uit, maakten ze een voorontwerpje van een instrument en bouwden ze aan eigen muziekinstrumenten. Aan het einde van het tweede atelier vond een heus concert plaats. Een 15-tal kinderen namen deel aan de creatieve knutselateliers.

Muziekinstrumentenbouw2

Bedenken en produceren van muziekinstrumenten uit recuperatiemateriaal

Met de ondersteuning van de Brede School-coördinatrice van Nekkersdal en met de hulp van de kunstenaar-jeugdwerker van het stadslabo JES, heeft l’Echappée in vier klassen klasanimaties verzorgd over sorteren van afval en recyclage van materiaal. Tegelijkertijd werden de leerlingen uitgenodigd voor de creatieve knutselateliers van 15 en 22 mei 2013 waarbij we met kinderen uit de buurt ludieke kunstwerken uit recuperatiemateriaal zouden knutselen. Tijdens de vier klasanimaties samen bereikten we een 100-tal kleuters en leerlingen waarvan het overgrote deel in de Maria-Christinawijk te Laken woont.

 • op 27 maart 2013 in het tweede en derde kleuterklas van de Franstalige Ecole Tivoli, rue Claessens 59,

 • op 7 mei 2013 in het vierde leerjaar van de Nederlandstalige Sint-Ursulaschool, Dieudonné Lefèvrestraat 41,

 • op 8 mei 2013 in het vierde leerjaar van de Nederlandstalige Leidstarschool, Claessensstraat 59.

Tijdens de klasanimaties lieten we de leerlingen aan de hand van kaarten en foto’s een beeld geven over onze toekomstige en hun huidige wijk. We begeleiden hen rond het thema ‘hoe beleven jullie de wijk waar jullie wonen en wat kan er verbeteren?’

De klasanimaties maakten ons bewust van de enorme diversiteit onder de buurtbewoners en schoolkinderen.

Deelname bloemenmarkt 5 mei 2013

L’Echappée heeft deelgenomen aan de jaarlijkse bloemenmarkt die het buurtcomité Maria-Christina-Stefanie tijdens de eerste zondag van mei organiseert op het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein.

bloemnmarkt

Het comité wil de betrokkenheid naar de buurt verhogen, zorgen dat mensen een plantje kopen en zo hun huis en vooral hun gevel wat opvrolijken. De bloemenmarkt op zondag 5 mei 2013 bood L’Echappée de kans zich voor te stellen aan en contacten aan te halen met toekomstige buurtbewoners en om onze terreinen in de Drootbeekstraat, die er in afwachting van de afbraakwerken nog troosteloos bij liggen, aangenamer en groener in te richten met het oog op de verschillende creatieve knutselateliers en de opendeurdag van Samenhuizen vzw die er tijdens de maand mei 2013 zouden plaatsvinden.

 • bloemenmarkt

 

De trefdag “Innovatie in de stad”

Op 6 februari 2013 nam L’Echappée deel aan de expo van 28 innovatieve stadsprojecten tijdens de trefdag “Innovatie in de stad” en deelde het samen met andere innovatieve actoren zijn leerervaring over de aanpak van een co-housing project tijdens het stadsatelier over collectief wonen.

Inzamelactie (12 januari 2013)

Op 12 januari 2013 organiseerden we een grote inzameldag. Via vooraf huis-aan-huis verdeelde flyers brachten we de buurtbewoners op de hoogte dat we recuperatiemateriaal inzamelden voor creatieve knutselateliers die we tijdens het voorjaar 2013 met buurtkinderen zouden organiseren. Op die ijskoude winterzaterdag boden we de passanten bij zelf uit oude wasmachinetrommels gefabriceerde vuurkorven een warme tas thee of soep. Bestelwagens reden af en aan en een 30-tal buurtbewoners kwam langs. Het bruikbare materiaal selecteerden we en stockeerden we op onze terreinen, het echte afval ging in de container. Zo werd de inzameldag een warm ontmoetingsmoment met onze toekomstige buren in Laken. Het leverde weer nieuwe contacten op en nog veel tips van klassieke sluikstortplekken in de buurt, waarvan we er meteen samen met bereidwillige buurtbewoners enkele hebben opgeruimd om met het aanwezige zwerfvuil de restruimtes in de afvalcontainer op te vullen.20130113_inzameldag

Opendeurdag L’Echappée – Zonderdeurdag Nekkersdal

 • Op 13 oktober 2012 nam L’Echappée deel aan de zonderdeurdag van het gemeenschapscentrum Nekkersdal, een dag waarop alle Lakense verenigingen hun werking voorstellen. L’Echappée was er aanwezig met een ar1 Voorstelling op lokatietistieke maquette en ludiek spelletje om Lakenaars uit te nodigen via een vlaggenzoektocht de echte L’Echappée-maquette te bekijken op onze terreinen in de Drootbeekstraat en ideeën te sprokkelen voor de tijdelijke invulling. Ondanks het slechte weer kregen we een 15-tal bezoekers over de vloer.

 • 3 plannen 2 voorstelling Maquette 6 ieder geniet van zijn eigen drankje 5 uitleg aan bezoeker  7 en dansje

Familieweekend ABC-Huis (6 oktober 2012)

 • De artistieke maquette en het ludiek spelletje voor de zonderdeurdag van Nekkersdal hebben we met enkele leden van L’Echappée uit recuperatiemateriaal ineen geknutseld tijdens het opendeur familieweekend van het ABC-huis op 6 en 7 oktober 2012. ABC vzw, Art Basics for Children, is een grote interactieve studio op het Gaucheretplein 13 te Schaarbeek, en creëert een stimulerende omgeving die kinderen en volwassenen aanzet om te experimenteren met hun verbeeldingskracht en hun creatieve mogelijkheden te verkennen. Het familieweekend bij ABC was voor verschillende leden van L’Echappée een verrijkende ontdekking en een bruggenbouwmoment tussen de verschillende culturele voorzieningen in Brussel.

 • 1 Wiebke, Bert, Tinka en Viktor 2 An, Marleen, Tinka, Viktor en Gilles 3 kuntselen aan voorbeeldhuis  4 werk van andere bezoekers6 tekentalent Mathias

12 août 2012 Balade vélo Echappée (architecture)

Un tour à vélo a permis aux participants de voir différents types de façades.20120828_BaladevéloEchappee_foto2

Les photos sont visibles ici et la carte des lieux visités est ici.

20120828_BaladevéloEchappee20120828_BaladevéloEchappee_foto1Naast het uitgestrekte terrein van Tour & Taxis zelf, dat zal een groene ruimte onder beheer van Leefmilieu Brussel omvatten, wordt er momenteel gekeken naar de mogelijkheden voor nog andere groene ruimtes :

– het Dubrucq-park in het noordwesten,

– een “groene gang” tot aan Bockstael in het noordoosten,

– en een openbare ruimte voor sport en vrijetijdsbesteding, gelegen naast het Beco-dok (Materialenkaai), een oppervlakte van in het totaal 20 hectare!

20120828_carte_implantation_situeringsplan_viaAnn_light

WE à De Kluis * 17-18-19 décembre 2011

Le WE des 17-18-19 décembre 2011 nous nous sommes tous retrouvés à De Kluis. Au départ, l’idée était de se retrouver pour un WE de réflexion autour des espaces communs, mais aussi pour apprendre à  mieux se connaître; les aléas de nos tractations d’achat autour du terrain rue Drootbeek l’ont rend2011-12-17u plus studieux que ce qui était prévu à l’origine.

De Kluis est le plus ancien Séjour pour Jeunes en Flandre. Il se trouve à l’est de Bruxelles, précisément sur la frontière linguistique (http://www.hopper.be/fr/jeugdverblijf/de-kluis)

C’est à moins de 2 kilomètres à pieds de la gare Sint-Joris-Weert, mais pour le reste ‘in the middle of nowhere’. Par exemple, les gsm n’y fonctionnent pas !!

Vendredi soir 16 décembre

Une partie des Echappistes arrivent le vendredi soir dans la neige et la tourmente.

La plupart viennent en train, Nicolas a courageusement enfourché son v

élo, et Marie a péniblement gagné le lieu avec sa voiture chargée d

e ses enfants, des victuailles pour le WE, et de Matthieu co-équipier.

Heure prévue d’arr

ivée: 19h et finalement c’est à 21h que nous arrivons et pouvons nous mettre tous à table.

Les enfants une fois couchés, on papote en sirotant une tisane, et  en buvant de la bonne bière du coin…

On ne va pas dormir trop tard. Les jours suivants seront bien remplis !

Samedi 17 décembre

Le matin d’autres échappistes arrivent, ainsi que Olivier Chapput, notre
médiateur pour la discussion sur les espaces communs de l’après-midi, et nous partons pour une balade dans le bois avec les enfants

.

Après cette balade, on install

e un buffet avec tous les mets préparés par les uns et les autres.
En début d’après-midi, les derniers échappistes arrivent par le train.
On peut commencer la discussion sur les espaces communs. La discussion est donc animée par Olivier Chaput, qui s’est formé en ‘démocratie profonde’, une dynamique de prise de décision participative très intéressante.

2011-12-17-weekend

********************************************************************************

retranscription de notre discussion sur les espaces communs

Olivier commence par une présentation de la “démocratie profonde” (DP) et nous passons à la mise en pratique assez vite.

# Théorie en DP:

A) Le champs d’énergie

Arnold Mindel, physicien quantique >< Newton (corps = unité définie, indépendante)

>> nous sommes des champs d énergie et faisons partie

2011-12-17_weekend2

de champs d’énergie.

Chacun d’entre nous est une force du champs d’énergie, une richesse du groupe

B) l’Iceberg de Freud (repris par Mona Lewis)

comportements sont influencés par une petite partie de conscience et une grande partie d’inconscience.

Au plus on se partage de l’information, au plus cette info partagée renforce le groupe. Donc très utile pour le groupe.

Plus de temps que le vote à la majorité, mais la mise en application se réalise plus vite. Donc la “perte de temps” lors de la décision est annulée lors de la mise en place.

4 étapes de prise de décisions en DP

1) Rassembler toutes les perspectives

2) Oser dire NON (Prendre du temps pour les perspectives impopulaires)

Attention: Eviter les boucs émissaires. problème de figer les rôles dans un groupe. Les gens sont en attente. On pose une étiquette rigide sur les personnes.

Personne n’a la vérité. Tous une partie de la vérité.

3) Partager le NON

4) Amendements / conditions

Exercice: Soft shoe shuffle (dynamique à pas feutré)

 • Une personne va au centre et s’exprime sur la question posée.
 • Les autres se rapprochent d’une ou d’une autre personne.

— PAUSE—–

Apres la pause:

Consensus émergents:

proposition 1:

 • – M: 60m2 + 1 salle 15 m2 cuisine + 1 salle enfants/amis (encore discuter des autres espaces en sous-sol) = 100 m2
 • – H: IDEM + toilette + douche
 • >> B: pourquoi douche? >> pour intimité des amis
 • – C: espace modulable >> cuisine + salle manger
 • – M: IDEM + sanitaires accessibles
 • – A: IDEM + toilette sèche dans le jardin
 • – N: IDEM mais pas de douche
 • – B: les propositions étant presque les mêmes, sur quoi va t on voter?
 • – A: pas de détail
 • – P: Espace commun traversant (rue et donc ouverture + jardin)

Consensus:

 • – grande salle modulable (80m2) , accès toilette/douche + salle enfants/amis (20m2)
 • – M: éviter les nuisances de la cuisine
 • – si possible: salle transversal , toilette sèche, vue sur le jardin
 • 2011-12-17 - Weekend 3

Proposition 2: ouverture activité extérieures

 • M – ouverture sur l’extérieur si 1 personne du groupe en est responsable
 • D – surtout personne de contact qui est responsable
 • M: pas le temps maintenant – report à un autre moment ROI
 • H: attention car il y a des implications sur le fait de louer la salle à des personnes extérieurs
 • L: détails techniques à résoudre plus tard
 • B: Si accès aux toilettes dans le jardin >> donc implications pour le reste du groupe lors de la location à des tiers!

Accès au public extérieur ?

 • C: accès du public extérieur seulement à cuisine, polyvalente et toilette.
 • M: il faut être flexible

Source de financement alternatif ?

 • – M : il faut en parler en GT finance
 • – M: oui possible, peut être non. il faut essayer. Bonus a prendre si possible
 • – asbl location de parking aver business plan : semble difficile à mettre en place
 • – crowdfunding : a voir les possiblité réelles

Autre possibilité:

dans le jardin, 50 m2 en plus d’espace en commun, en paille.

Suggestion:

B: lister touts les sujets encore à discuter

>> Liste des espaces communs:

 • – atelier
 • – kot vélo
 • – toit vert
 • – citerne eau de pluie
 • – parking cambio
 • – bureau bibliothèque
 • – buanderie
 • – cave commune
 • – feu ouvert et poêle (chaleureux)
 • – réserve d’appareils ménagers ponctuels
 • – réseau intranet

********************************************************************************

Durant la pause, on s’aperçoit qu’il faudra aller plus loin dans les prix donnés (prix disponibles par unité, et coûts des travaux, des finitions, garages..) afin de pouvoir prendre des décisions par rapport à la possibilité de ces espaces communs.

Sur la fin de notre discussion qui s’étire et ne parvient pas à se cloturer tant le champ est immense à défricher, certains s’échappent pour nous faire la cuisine, sous la direction du chef d’orchestre du jour: Thierry.

(ne surtout pas oublier nos estomacs pour bien penser!)

le repas est prêt en parfaite synchronicité avec la fin de la discussion…

En petit comité, il a été décidé que Paul devrait nous faire passer à l’aune de son calculateur magique (tableau .xcel ou .ods comme on préfère ;-), pour qu’on ait une idée des coûts engendrés par les espaces communs dans notre budget, et de fait, quel impact cela aurait sur nos surfaces personnelles. Faire jouer les chiffres et les superficies entre elles.

Paul a accepté cette charge, et chacun à son tour passera au “confessionnal” jusqu’à une heure avancée de la nuit…

Pour décompresser, une partie de UNO est commencée à 5, et finalement grossira jusqu’à une douzaine de personnes à la louche! grand succès de la détente, après avoir eu les méninges échauffés par la réflexion.

Sinon, quartier libre!

Dimanche 18 décembre

On aboutit la prise de décision sur les espaces communs, et on tente de l’officialiser.On se dépêche pour profiter au maximum de la participation d’Olivier comme médiateur, or il part vers les 10h.

Tous les points ne sont pas résolus, on fait 4 groupes de travail, qui chacun va tenter de résoudre une problématique donnée.

D’autre part, on achève avec 4 groupes encore, complètement redistribués qui, dans la démarche du forum ouvert, va (encore) réfléchir sur des points sujets de débats.

Puis pause repas bien méritée,

 

nettoyage des lieux.

puis ASSEMBLEE GENERALE.

à 18h: on commence à se disperser, et c’est le retour à Bruxelles