Tag Archives: Stedenfonds

Stedenfonds

We stuurden een dossier in bij het Stedenfonds, met de vraag om steun te krijgen voor onze werking in de wijk. Het antwoord is negatief: we krijgen geen subsidies maar de motivatie van de jury is wel een opsteker. Dat juryrapport bevat zeer mooie woorden:

“Het is zeer vernieuwend om vanuit het idee van collectief wonen de link te leggen met de buurt waar het project van collectief wonen zich bevindt. Naar analogie met het concept van Brede School kan dit project gezien worden als een “Breed Co-housing” project. Het project is zeer waardevol voor de directe wijk, het legt linken met de buurt en steunt volledig op vrijwillegerswerk, wat volgens de jury absoluut een hart onder de riem verdient van de initatiefnemers.

Het dossier is ook goed uitgewerkt, het project heeft duidelijk geformuleerde en realistishce doelstellingen. De organisatie is een nieuwe actor in de wijk, de bewoners zijn nog niet in het bouwproject ingetrokken. Toch engageert de organisatie zich reeds op voorhand om de gemeenschappelijke ruimte die in het project aanwezig is open te stellen voor de buurt voor sociaal-culturele en andere buurtgerichte activiteiten. Dit is op zich maatschappelijk zeer waardevol en vernieuwend. De inzet komt vanuit de organiasatie zelf: het gaat om engagement van een groep bewoners die op lange termijn iets met de buurt wil doen en de mensen en verenigingen uit de buurt wil betrekken. Het lijkt vanzelfsprekend, maar volgend de jury is dat zeker niet het geval. De organisatie betrekt lokale partners bij de realisatie van het project, de vooropgestelde samenwerkingsverbanden zijn relevant.

Het bouwproject is nog niet afgerond en de bewoners zullen pas in de loop van 2015 verhuizen. Pas dan kan de organisatie de contacten met de wijk concreet uitbouwen en de linken met de buurt leggen.”